Sonderfonds Östliches Europa
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Fond Schroubek Istočna Europa

Dr. Georg R. Schroubek i  Barbara Schroubek su 2007. godine ustanovili “Poseban fond Istočna Europa – istraživanja i zbližavanja” (kraće,  Fond Schroubek Istočna Europa) pri Ludwig-Maximilian Sveučilištu u Münchenu.
Njegov je cilj podupirati bavljenje narodima i kulturama u istočnoj Europi te posebice proširivati znanja o kulturnim vezama između te regije i njemačkoga govornog područja. Taj cilj će se ostvariti unaprjeđivanjem
 • prenošenja jezičnih i kulturnih kompetencija,
 • znanstvene razmjene i
 • istraživanja.

Aktivnosti Fonda Schroubek odnose se na istočnu Europu, s težištem na slavenske zemlje. “Istočna Europa” obuhvaća Srednjoistočnu, Sjevernu, Istočnu i Jugoistočnu Europu.

Podupirat će se teme:

 • kulture manjina, posebice židovska i njemačka kultura u istočnoj Europi,
 • odnosi između većine i manjina, interetničnost, multietničnost,
 • interkulturalnost, interkulturna i interreligiozna komunikacija,  interkulturna kompetencija,
 • politički i povijesni mitovi, nacionalno i transnacionalno sjećanje,
 • nacionalni, regionalni, etnički, religijski identiteti, uključivanja i isključivanja,
 • uzajamne percepcije, nacionalni i religijsko-konfesionalni stereotipovi, antisemitski stavovi,
 • svakodnevna kultura i njezine mijene, gradska kultura, regionalne kulture uključivo njihovi (narodno)umjetnički izrazi,
 • utjecaj politike i političkih sustava na svakodnevnu kulturu,
 • povijesni i sadašnji procesi migracije i transmigracije,
 • društveni i kulturni odnosi i kulturna razmjena između njemačkoga govornog područja i istočne Europe.

Program potpore obuhvaća

 • -stipendije Leopold Kretzenbacher
 • tečajeve jezika
 • radionice
 • nagrade Georg R. Schroubek
 • razmjenu docenata
 • gostujuća predavanja
 • konferencije
 • objavljivanje
 • izložbe

Fondom Schroubek upravlja Vijeće sa sjedištem pri Institutu za etnologiju/europsku etnologiju na Sveučilištu u Münchenu.