Sonderfonds Östliches Europa
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Schroubek-Fundacja dla wschodniej Europy

Dr Georg Schroubek i Barbara Schroubek utworzyli w 2007 roku  przy Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium Specjalną Fundację dla Wschodniej Europy – Poznanie i Zbliżenie (w skrócie : Schroubek-Fundacja dla wschodniej Europy)
Celem Fundacji jest rozwijanie wiedzy o narodach i kulturach mieszkańców Wschodniej Europy a w szczególności szerzenie wiadomości o kulturalnych związkach między tymi regionami a obszarami niemieckojęzycznymi. Zadania te Fundacja zamierza realizować poprzez wspieranie:
 • znajomości kulturowej i językowej
 • wymiany naukowej
 • prowadzenia badań.

Działalność Fundacji skupia się na Wschodniej  Europie,  a szczególnie na krajach słowiańskich. Pojęcie „Wschodnia Europa” w działalności Fundacji obejmuje kraje środkowo-wschodniej, północnej  i południowo-wschodniej Europy.

Fundacja zamierza wspierać następujące tematy:

 • kultury mniejszości, szczególnie żydowskiej i niemieckiej we wschodniej Europie;
 • stosunki pomiędzy większością a mniejszością, zagadnienia interetniczne i wielokulturowe, zdolność porozumienia się pomiędzy nimi;
 • mity polityczne i historyczne, wspomnienia narodowe  i  transnarodowe;
 • narodowa, regionalna, etniczna, religijna tożsamość, integracja i wykluczenie;
 • wzajemne postrzeganie się, narodowe i wyznaniowe stereotypy, nastawienie antysemickie;
 • kultura dnia codziennego i jej przemiany; kultura miejska, regionalna, wraz z  formami wyrazu sztuki lub folkloru;
 • wpływ polityki oraz systemów politycznych na kulturę życia codziennego;
 • historyczne i współczesne procesy migracyjne,  pozakrajowe migracje;
 • społeczne i kulturowe stosunki oraz wymiana kulturowa między niemieckim obszarem językowym  a Wschodnią Europą.

Program  Fundacji obejmuje:

 • stypendia Leopolda Kretzenbachera,
 • kursy językowe
 • Workshops
 • nagrody Georga R. Schroubeka
 • wymiana samodzielnych pracowników akademickich
 • gościnne wykłady
 • sympozja
 • publikacje
 • wystawy

Fundacją  kieruje kuratorium, Jej siedzibą jest Institut für Volkskunde /Europäische Ethnologie Uniwersytetu w Monachium.