Sonderfonds Östliches Europa
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Schroubek sklad - Vzhodna Evropa

Dr. Georg R. Schroubek in Barbara Schroubek sta leta 2007 na univerzi Ludwiga-Maximiliana v Münchnu ustanovila “Poseben sklad za Vzhodno Evropo – Raziskovanja in približevanja” (krajše: Sklad Schroubek - Vzhodna Evropa).

Cilj sklada je spodbujati preučevanje ljudstev in kultur vzhodne Evrope in poglabljati znanja o kulturnih stikih in razmerjih med regijo in nemškim jezikovnim prostorom.

Da bi dosegli ta cilj, sklad spodbuja:

 • posredovanje jezikovnih in kulturnih kompetenc,
 • znanstveno izmenjavo in
 • raziskovanje.

Aktivnosti posebnega sklada se nanašajo na vzhodno Evropo, predvsem na slovanske države. Vzhodna Evropa obsega vzhodno-srednjo, severno, jugo- in jugozahodno Evropo.

Sklad spodbuja preučevanje naslednjih tem:

 • kulture manjšin, posebej judovske in nemške kulture v vzhodni Evropi,
 • razmerje med večino in manjšinami, interetničnost, multietničnost,
 • interkulturnost, interkulturna in medverska komunikacija, interkulturna kompetenca,
 • politični in zgodovinski miti, nacionalni in transnacionalni spomini,
 • nacionalne, regionalne, etnične, religiozne identitete, vključevanja in izključevanja,
 • medsebojna dojemanja, nacionalni in religiozni-konfesionalni stereotipi, protijudovska stališča,
 • kultura vsakdanjika in njene premene, mestna kultura, regionalne kulture vključno z njihovimi (ljudsko)umetnostnostnimi izraznimi oblikami,
 • vpliv politike in političnega sistema na vsakdanjo kulturo,
 • zgodovinski in sodobni procesi migracije in trasnmigracije,
 • socialna in kulturna razmerja in kulturna izmenjava med nemškim jezikovnim prostorom in vzhodno Evropo.

Program obsega:

 • štipendije Leopold Kretzenbacher,
 • jezikovne tečaje,
 • delavnice,
 • nagrade Georg R. Schroubek,
 • izmenjavo docentov,
 • gostujoča predavanja,
 • znanstvena srečanja,
 • publikacije,
 • razstave.

Poseben sklad vodi odbor, ki ima sedež na Inštitutu za etnologijo / evropsko etnologijo na univerzi München.